Raatmakers

Aanmeldstop voor Raatmakers

We hebben een waardevol en intensief jaar achter de rug en hebben met Raatmakers en haar partners in bijna alle gezinnen een uithuisplaatsing kunnen voorkomen. Toch hebben we besloten te stoppen met dit initiatief. Vanzelfsprekend maken we het traject af met de gezinnen waarmee we al bezig zijn.

Het besluit om geen nieuwe aanmeldingen aan te nemen komt na een aantal conclusies:

  • De gezinnen hebben complexe en diverse problematiek. Vaak waren er al andere zorgorganisaties bij het gezin betrokken. In de praktijk bleek het ingewikkeld om het  hoofd- en onderaannemerschap met deze zorgorganisaties voor elk gezin snel en op maat invulling te geven.
  • Om Raatmakers goed in te kunnen vullen is een stevige basis nodig. Onze verwachting is dat het aantal aanmeldingen de komende tijd beperkt zal blijven. Een stevige basis is dan niet haalbaar.
  • Raatmakers is succesvol ingezet om uithuisplaatsingen te voorkomen.  Soms midden in ‘het heetst van de strijd’,  waarin we met elkaar nog een klein stapje verwijderd waren van een uithuisplaatsing en het waarborgen van de veiligheid voortdurend onderwerp van gesprek was. Wij zouden graag eerder bij gezinnen betrokken willen zijn, zodat Raatmakers optimaal ingezet kan worden. De omschrijving van Raatmakers (voorkomen uithuisplaatsing) zorgt juist dat we pas (te) laat ingeschakeld worden.
  • Het uitgangspunt van Raatmakers was dat er geen sprake zou zijn van (acute) onveiligheid. In de praktijk bleek het risico op (acute) onveiligheid bij enkele gezinnen wel aanwezig.

Raatmakers kijkt met trots terug op de afgelopen tijd. Op elk gezin, dat ons het vertrouwen gaf om hen te helpen. Op de feedback van ouders “dat ze zich voor het eerst echt gezien en gehoord hebben gevoeld”. Op de lovende woorden van verwijzers, die hebben ervaren dat we echt verschil wisten te maken. Op de doeltreffende methode, die we samen met onze partners ontwikkeld hebben. En natuurlijk op de medewerkers van Raatmakers,  die de kracht van Raatmakers waren en nog steeds zijn.

Wij sluiten een mooi en intensief jaar af en danken alle partners, collega’s en andere betrokkenen voor hun inzet en betrokkenheid. We maken met veel vertrouwen de lopende trajecten zorgvuldig af.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Ellen Nieuwstad op 06 – 83 17 48 21, of met Kim Luijendijk op 06 – 83 04 69 61

 

 

Hoofdmenu
×