Raatmakers

Stelt u zich de cliënt eens voor als één cel binnen een eindeloze honingraat. Een raamwerk waar de cliënt in het midden staat. Alle omliggende raten worden gevuld met steunfiguren uit het informele en formele netwerk. Wat als we deze steunfiguren met elkaar in verbinding brengen met een flinke laag was zodat we gezamenlijk met de cliënt als middelpunt kunnen zorgen voor alternatieven die beter en betaalbaarder zijn. Doen we dan niet net datgene wat nodig is om deze cliënten zo ‘normaal’ als mogelijk op te laten groeien?

Raatmakers

Hoe kunnen we in een wereld waar belangen soms tegenstrijdig lijken, de druk hoog is en de centen schaars zijn net datgene doen wat nodig is? Hoe kan men blijvend zoeken naar een werkwijze die daadwerkelijk het verschil kan maken? Wij denken dat Raatmakers het antwoord is. In het transformatieplan dat u op deze pagina kunt downloaden leest u meer.

Met Raatmakers worden krachten van verschillende organisaties gebundeld. Met als primaire doelstelling om een beter alternatief te bieden voor uithuisplaatsing. Een beter alternatief voor uithuisplaatsing van kinderen en jeugdigen (van 0 tot 18 jaar) die kampen met een overbelaste gezinssituatie, ernstige gedragsproblematiek en/of verslavingsproblematiek. Er wordt effectief samengewerkt en de mogelijkheden die er binnen het eigen informele en formele netwerk liggen, worden bekeken met de cliënt en de ouders en effectief benut. Het functioneren van het kind wordt aan de hand van het Functionerings-Profiel in kaart gebracht.

Hindernissen kan men zien als een springplank naar nieuwe oplossingen.

Hoofdmenu
×