Buurtwerk

Buurtwerk is actief op het brede terrein van sociaal werk. We werken aan krachtige buurten waar het goed opgroeien is en bewoners naar eigen kunnen meedoen. We staan voor een wijk- en buurtgerichte aanpak van vraagstukken. Dichtbij de mensen, dichtbij de problemen en dichtbij de oplossingen. Buurtwerk is een verbindende schakel tussen bewoners en formele en informele organisaties en initiatieven. Onze jeugdwerkers werken groepsgericht en individueel aan de ontwikkeling van sociale competenties. Preventief en in de voor-eerstelijn, maar ook op het snijvlak van zorg en veiligheid. Samen met partners voeren wij op dat vlak momenteel verschillende innovatieve projecten uit:

  • de proeftuin Vroegsignalering en tijdig ingrijpen in Schiedam (voorkomen jeugdcriminaliteit, ministerie van Veiligheid en Justitie)
  • Fighting4Change (inzet sport als middel in de jeugdzorg bij agressie- en weerbaarheidsproblematiek)
  • EénTweetje Zoetermeer (ondersteuning van kwetsbare jongeren op verenigingen)
  • Sport in de Jeugdketen Rotterdam (samen met sportverenigingen, ouders en vrijwilligers werken aan vroegsignalering en ondersteuning kwetsbare jeugd op de vereniging)

Buurtwerk is onderdeel van Stichting SWKGroep.

Hoofdmenu
×