Brijder Jeugd

Brijder Jeugd is een onderdeel van Brijder Verslavingszorg en strekt zich uit over Noord- en Zuid-Holland. Brijder Jeugd is er voor kinderen en jongeren van 12 tot 23 jaar en hun ouders/verzorgers. Preventie en vroege signalering van misbruik of verslaving zijn de eerste stappen om mensen aan te zetten tot verstandig gebruik en om (te veel en te vroeg) gebruik tegen te gaan. Jong geleerd is oud gedaan. Dit kan worden bereikt door een samenhangend geheel van informatie, voorlichting en interventies, ondersteund door voorzieningen, regelgeving en maatregelen vanuit gemeenten. Een dergelijke preventieve aanpak kan grote gezondheidsrisico’s en verslavingsproblemen verkleinen. We hebben specifiek aandacht voor risicogroepen zoals jongeren met gedragsproblemen en/of andere psychiatrische problemen als ADHD, stemmings- en angststoornissen en traumagerelateerde klachten.

Samenwerking

We betrekken ouders en het informele netwerk zoveel mogelijk bij onze ondersteuning. Ook hebben we aandacht voor vragen op het gebied van school, werk, wonen, vrije tijd, zingeving en financiën. Om problemen vroegtijdig en integraal aan te pakken, werken we veel samen met andere ketenpartners.

Hoofdmenu
×